Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
(x)İnceleme - Araştırma
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 6 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Orhan Gazi dönemine ait diğer tarihi kaynakların azlığı sebebiyle bu döneme ait sikkeler önem kazanmış ve Osmanlı tarihçilerinden bu yana her dönem tartışma konusu olmuştur. Orhan Gazi sikkelerinin çok farklı tiplerinin ve kalıp farklarının olması nedeniyle bu tartışmalar nihayete ermeden günümüze kadar devam etmiştir. Bunların yanı sıra Orhan Gazi’nin bizzat taklit sikke bastırması, kendisine nispet edilen anonim sikkelerin bulunması ve gerek o döneme gerekse günümüze ait birçok sahte sikkenin mevcudiyeti
36 TL.
Mustafa Kemal Paşa'nın "ilk inkılap ve müşkilat arkadaşım" olarak andığı Hüsrev Gerede, önemli görevlerde bulunmuş tarihi bir şahsiyettir. Milli Mücadele ve Cumhuriyet döneminin öne çıkan isimlerinden biri olan Hüsrev Gerede, Mustafa Kemal Paşa'nın 9 Ordu Müfettişi olarak Anadolu'ya hareket ettiği günlerden Cumhuriyet'in ilanına dek yanında bulunmuştur. 1923 yılı sonrası diğer devletlerle ilişkilerini geliştirmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti, çeşitli ülkelerde elçilikler ihdas etmiştir. Hüsrev Gerede de elçi
84 TL.
Tanzimat, Osmanlı Devleti'nde önemli dönüşümlerin başlangıç noktasıdır. Bu dönemde devletin süregelen eski düzen ve klasik uygulamalarının yerine sistemi yeniden yapılandırmayı hedefleyen bir anlayış tezahür etmiş ve bu anlayışın gerekleri inşa edilmeye çalışılmıştır. Bu dönemin tezahürünü en iyi gözlemleyebileceğimiz kişilerden biri de Mustafa Reşid Paşa'dır. Yaşanan dönüşümleri okuyabileceğimiz en yakın tanığın kendi evrakını kaleme alan Safiye Sultanzade Mehmed Salahaddin, Mustafa Reşid Paşa'nın 12 siya
147 TL.
Sağır, dilsiz ve âmâlar, insanlık tarihiyle birlikte dünyada var olmuşlar; fakat uzun süre toplumsal hayatta istenilen değeri görememişlerdir. Bununla birlikte sağır dilsizler Osmanlı sarayının, gizli bilgilerin sızmasının engellenmesi için vazgeçilmez hizmetkarlarından olmuşlardır. Ayrıca cellatlık gibi kritik ve yerine getirilmesi zor görevlerin aranılan isimleridirler. Osmanlı Devleti, sağır dilsizleri ötekileştirmek yerine dezavantajlarını avantaja çevirerek onları sosyal hayatın yanı sıra devlet hayatı
126 TL.
Osmanlı Mülkü'nün Tarihi Coğrafyası, I. Dünya Savaşı sırasında Celal Nuri [İleri] tarafından Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmış bir yapıt. Batı'da 1700'lü yıllarda tarihi coğrafya ismiyle verilmeye başlayan öncü eserlerin bu topraklarda, Devlet-i ‘Aliyye'nin son demlerinde aks-i seda bulmuş bir ifadesi. Bu eseri, çağının diğer çalışmalarından farklı kılan özelliği ise imparatorluğun tarihi coğrafyasına odaklanıyor olması. Özellikle Rum kavramı ile Osmanlı mülkünün egemenlik sahasının sınırlarını çizen yaza
120 TL.
Mehmet Asım'a göre 24 Temmuz gününün anlamı çok fazladır: Türk vatanı üzerine Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra vurulan esaret zincirleri kırılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü zamanlarından itibaren başlayan ve daha sona Türkler aleyhinde devam edip gelen kapitülasyon bağları çözülmüştür. Türk vatanında yerli ile yabancı ancak bu sayede eşit olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sonucunda Türk milletinin alnına yapıştırılan mağlubiyet damgası silinmiştir. Ancak bu sayede Türkler, Dünya'da soluk alma imkânı
230 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 6 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1